Elektromagnet uppbyggnad

En elektromagnet är en magnet vars magnetiska fält alstras av en elektrisk ström. En enkel elektromagnet kan tillverkas genom att en isolerad koppartråd lindas . En elektromagnet kan bestå av en spole, som det går ström igenom.

Spolen får en nordpol och en sydpol, precis som hos en permanentmagnet. Större antal ger en stabilare gång, mindre antal ger en enklare uppbyggnad. En pol består av en elektromagnet riktad radiellt. Elektromagneter är kraftfulla magneter som fungerar med hjälp av en elektrisk ström för att skapa en avgift som gör en järnkärna magnetiskt.

Kunna följande ord och begrepp: generator, dynamo, permanenta magneter, elektromagneter, spolar, commutator, rotor. Generellt sett kan drift, uppbyggnad och funktion skilja sig åt. Grundläggande driftkomponenter är emellertid identiska för nästan alla .

Den innehåller en permanent magnet, som mellan polerna har en elektromagnet eller ankare, som kan rotera kring en axel. Den arbetar med både permanentmagneter och elektromagneter. Tesla Model S har en elmotor av en helt annan uppbyggnad.

AB Svenska Elektromagneter, Åmål, Sweden(Låda) 315x105x95ATERBRUK.