Elektromagnetisk stråling farlig

Generelt er elektromagnetisk stråling alt fra radiostråling til gammastråling. Ioniserende stråling er farlig, fordi den kan endre på molekyler. Det finnes flere måter elektromagnetisk stråling kan være farlig for mennesker på – i visse frekvenser og doser.

Farene ved elektromagnetisk stråling fra elektrisk utstyr, lyskilder, ledninger er åpenbar og påvirker kroppen på mange måter, og alle er negative. Vi er oppslukt av elektromagnetiske felt hele dagen hver dag, og feltene blir. Det er kjent at også denne strålingen er helsefarlig og i mange tilfelle skaper ny . Utenfor jordatmosfæren er det en helt annen type stråling som er farlig, nemlig.

Elektromagnetisk stråling og elektromagnetiske bølger betegner samme fenomen og brukes.

Men langvarig påvirkning er farlig og kan blant annet føre til kreft. Det er imidlertid en myte at dette skyldes elektromagnetisk stråling, og det er gjort. Dersom mobilstråling skulle være farlig, ville denne faren kunne reduseres . Elektromagnetisk stråling er energi i form av fotoner som strømmer med lysets hastighet fra en strålingskilde.

Elektromagnetisk stråling kan oppfattes som bølger, . Det har lenge vært fokus på om stråling fra telefoner, nettbrett og.