Energien i glukose frigjøres i

Hvis cellene ikke får nok oksygen, kan cellene omdanne glukose til melkesyre, men da frigjøres det mye mindre . Dette frigjør energi fra næringsstoffene. I celleåndingen bryter kroppen vår ned karbohydrater til vår viktigste energikilde, glukose(druesukker). Den cellulære respirasjonen er en cellulær prosess hvor energirike molekyler som glukose spaltes til vann og karbondioksid og det dannes energi som cellen . Energirike næringsstoffer (glukose) reagerer med oksygen og blir spaltet til karbondioksid. En del av energien som frigjøres ved celleåndingen blir først lagret i . Aerob celleånding: Her blir glukose spaltet til karbondioksid og vann, og det blir frigjort energi, og dette krever oksygen. Det dannes molekyler ATP for hvert molekyl glukose som blir oksidert. Et mol glukose frigjør 8kJ (6kcal) energi, og det blir brukt 6 . Leveren regulerer blodkonsentrasjonen av glukose (druesukker) og.

Oksidasjonen er en forbrenningsprosess, og energien frigjøres via en . Men noe av energien frigjøres på en måte som gjør at cellen kan bruke den til å drive de. Cellene kan også forbrenne litt av glukosen uten tilførsel av oksygen. Den energien som kreves til muskelkontraksjoner kommer fra ATP ved at ATP. Glukosegruppe + 6O+ 39ADP + 39Pi 6CO+ 6H2O + 39ATP 2: Fett. Celleånding er en del av stoffskifte, og omfatter nedbryting av stoffer som frigjør energi. Kroppen bryter ned glukose for å produsere ATP.

Den energien som frigjøres fra glukose brukes til å drive produksjon av ATP. I stedet for alt all glukosen blir omdannet til . Glukose spaltes og sluttproduktet blir pyruvat. COdannes fordi det blir frigjort fra pyruvat og i s. Celleånding er den prosessen i planter, dyr og sopp der glukose forbrennes.

Det reagerer med oksygen, og dermed frigjøres energi. Litt av energien i glukose blir frigjort av spaltingen. Her blir glukose og oksygen omdannet til karbondioksid og vann. Glukose + oksygen + karbondioksid + vann + energi (ATP).

Denne reaksjonen frigjør mye energi, men for at cellene skal kunne nyttegjøre . Energien som frigjøres i nedbrytningen brukes til å bygge opp ATP, og til å danne NADH fra. Glykolyse:Nedbrytning av glukose når glukose tas opp i en celle. Og stemmer det at celleåndingen hvor glukose brytes ned og det blir frigjort energi, først skjer når kroppen har bygd opp glukosen til sin egen?