Engelsk oppgaver 14 trinn

Stairs 1+2; stairs knapp Stairs 2; stairs knapp Stairs 3; stairs knapp Stairs 4; stairs ordbank mindre Ordbank; Lærerside For læreren; ordbank Read and . Stairs 1+2; stairs knapp Stairs 2; stairs knapp Stairs 3; stairs knapp Stairs 4; stairs ordbank mindre Ordbank (NY); Lærerside For læreren; ordbank . Stairs 1-er Cappelens læreverk i engelsk for 1.

Stairs 5-er differensierte oppgaver i engelsk for 5. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever,. Under Multi Nettoppgaver 1-finner du 1a, 1b , 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b. Nettsted som lar deg lage arbeidsark innen matte, engelsk, eller geografi. Her finner du eksamensoppgaver og oppgaver med løsningsforslag.

Med læremiddelpakken Stairs 1-får du god hjelp til å drive en variert og systematisk undervisning.

Den første engelskundervisningen skal være preget av lek og muntlighet. My Workbook er en engangsbok med oppgaver på to nivåer, Step og Step 2.