Engelsk oppgaver 57

Velkommen til nettstedet til engelskverket Stairs 5-7. Her finner du Chapters, Grammar og Genres med kapitteloppgaver, . Her kan du laste ned supre engelskoppgaver som passer for 4.

ID=67LignendeNettsted som lar deg lage arbeidsark innen matte, engelsk, eller geografi. Barnetrinn Engelsk Gilbert – level Unit Revision and test Lesson Animals. Stairs 5–utgave tydelige læringsmål, fakta og humor!

Oppgavene på Step krever selvstendighet og gode engelskferdigheter. Stairs 5-Online Elevnettsted (Online ressurs) av forfatter Cecilie Solberg. Nettstedet har også egne Stairs Grammar-oppgaver med både regler og oppgaver innen grammatikk, i tillegg til oppgaver knyttet direkte til tekstene i . Oversiktlig og inspirerende for både elev og lærer; Differensierte tekster og oppgaver på tre nivåer; Gjennomtenkt .

Stairs 1-er Cappelens læreverk i engelsk for 1. Stairs 5-er differensierte oppgaver i engelsk for 5. Kittys engelskoppgaver, Et nesten komplett læreverk for 4. Zeppelin 5- Norskverket Zeppelin for og 7. I denne digitale lærerressursen finner du kapitteltester, sanger, oppgaver, filmer, tavlebøker og annet du kan ha god nytte av i din engelskundervisning med .

Quest 5-viderefører de gode grepene fra Quest 1-4. Humor, språkglede og varierte oppgaver gjør Quest motiverende og inspirerende for elevene. Oppgavene er delt i trinn og sortert etter emner. Engelsk nettside med mange regnoperasjoner.

Under Forsiden finner du Norsk, Matematikk, Engelsk, Link til Naturfag 5-WEB Historie, Samfunnsfag, Kunst i Norden, Historien om Norge, Grunnlovsjubileet, . Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk. Illustrert liste med matematikkbegreper på engelsk og bokmål puff mattebegrep. Enki er et læringsspill i matematikk, engelsk og naturfag for 5. Oppgavene i Enki følger læreplan i fagene matte, naturfag og engelsk for 5.