Engelske ord i norsk liste

Her er ei liste over en del norske ord som kan brukes i stedet for de tilsvarende engelske. Det er velkjent at engelske ord forekommer i mange sammenhenger i norsk. Som listen antyder, er ordtilfanget rikt på substantiver, men de andre ordklassene .

Berulfsen og Gundersens fremmedordbøker, 1953–2000. Språk: jeg er tysk student og maa skrive. Oppramsing av avløseror dvs norske ord som kan avløse tilsvarende engelske ord.

I norsk språk er det fritt fram å lage nye ord. Nærum spår et av to utfall for de av oss som vil ha norske ord framfor engelske: – Det blir en grinete. Kveikpreik og datasnok er to av ordene fra listen hun tror kan fungere.

Men kan forstå hvorfor vi adopterer engelske ord og uttrykk.

Det finnes liksom ikke et ord som betyr det samme på norsk. Fremmedord er ord som norsk har fått fra andre språk, og som fremdeles. Men en liste over de største långiverne til norsk, når vi ikke tar hensyn til om. De er av to typer, ord som engelsk har fra latin, og hjemlige engelske or arveord.

At utenlandske ord og begreper tas inn i norsk språk er ikke noe nytt. I dag er det særlig engelske ord som vi importerer. Se hele listen med nyord i 2013: Årets ord: sakte-tv.