Fakta samenes historie og kultur

I denne artikkelen tar jeg for meg samisk kultur og historie. Gamle samiske myter forteller om lange vandringer før samene. Tacitus’ beskrivelse av fenni i hans verk Germania fra e.

De eldste kulturlagene går tilbake til tiden omkring år null. I seg selv inneholder den samiske kulturen og befolkningen like stor mangfoldighet. Det følgende må derfor kun anses som en kort oppsummering av viktige fakta. Samene har bebodd stort sett det samme området som i dag i all historisk tid. Et særtrekk ved samenes kultur er deres nære forhold til naturen.

Dette har også preget den måten deres samfunn er bygd opp på. Fordi samene bodde for spredt fra hverandre hadde de ingen sjanse til å slå tilbake, og samene ble tvunget til å tilpasse den norske kulturen.

Gå til Tidlig veidekultur – I den samiske jernalderen, fra begynnelsen av den moderne tidsregning og fremover til 1600-tallet, levde samene som jegere, . Sannsynligheten er at samisk kultur har oppstått og utviklet seg fra de første. Man må være same for å forstå samisk historie, sier man, og mister da fakta av . Sonen for formidling og diskusjon om samenes historie. NRK fortsetter å digitalisere sine arkiver, nå har en dokumentar “Et folk uten språk og kultur” fra 19blitt tilgjengelig hvor man ser på datidens status for. Denne uken starter en ny dokumentarserie om samene på NRK.

Og mange steder er den sjøsamiske kulturen forsvunnet.

Oppgaven var å lage en sammensatt tekst om samisk historie, språk og kultur. På Sametingets nettsider og samisk læringsnett er det en del faktastoff som barnehagene. Samisk historie er blitt nedtegnet av andre enn samer selv. Så lenge det har vært skriftlige kilder til norsk historie, har samene vært.

Fortsatt er det slik at samisk kultur eksisterer på tvers av grensene mellom Norge, Sverige,. Lag en faktarute om samisk kirkeliv ut fra denne teksten og fra andre kilder. Snorre forteller i Heimskringla om møtet mellom kong Harald Hårfagre og samejenta Snøfrid som fant sted på Dovre.

Fordi samene ikke hadde noe særlig av det vi kaller skriftspråk fra gammelt av, er kildene til deres historie og kultur godt gjemt. Alexandra, Marte, Ingvild og Ida Dialekter Plassering Fakta definitivt imot i hovedsak mot vet ikke for. Sametinget arbeider daglig med å styrke og utvikle samisk språk. Gruppen er liten og representerer den eneste bæreren av østsamisk kultur i Norge. Den samiske språkgruppen har en lang eller kort skriftshistorie avhengig av hvilket . I boka Historiedidaktikk (2009: 24) beskriver Erik Lund kompetanse i historiefaget som bestående av tre hovedelementer: solid faktakunnskap, . Kompetanse i historiefaget består av tre hovedelementer: Faktakunnskap, forståelse.

Bind av den helt nye læreboka i historie og samfunnsfag for.