Fartøyregisteret

All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD). Registeret inneholder: merkeregister (fartøy- og eieropplysninger); konsesjons- og deltakerregister (spesielle tillatelser (konsesjoner) og årlige . Angi type konsesjon eller deltakeradgang: Vis alle konsesjoner og deltakeradganger. Fra 20fortsetter Merkeregisteret som Fartøyregisteret hos Fiskeridirektoratet.

Teksten i mange av dokumentene er av typer som er vanskelig å gjengi digitalt, . Her kan du finne alle registrerte fartøy i fartøyregisteret. Du kan finne frem til at fartøy på to forskjellige måter: 1.

Søk på registermerke, navn på fartøy eller . Gjennom Fiskeridirektoratets fartøyregister kan du hente ut opplysninger om enkeltfartøy, fartøy registrert i bestemte fylker og kommuner og . Oppdatert oversikt over registrerte fiskefartøyer i Alta kommune. All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt. I fartøyregisteret til Fiskeridirektoratet får man en oversikt over hvert enkelt fartøys kvote – og en oversikt over fangster som landes. Fartøyregisteret Arendal i Arendal, anmeldelser skrevet av ekte mennesker. Yelp er en gøy og enkel måte å finne, anbefale og prate om hva som er bra og . F-73-HV Nilssen-Jr ble kjøpt og registrert i fartøyregisteret i Hasvik kommune i oktober 1995.

Som et første skritt i en integrasjon mot facebook er det nå mulig å legge inn kommentar i vårt fartøyregister. Ein av fordelane med dei elektroniske skjema, er at dei er kopla mot Fiskeridirektoratet sitt fartøyregister. Tabellen nedenfor viser utviklingen over antall fiskefartøyer i kommunen siden jan 2004. Det var i 20registrert fartøyer til Gamvik .