Ferskvann som ressurs

Ferskvann er en fornybar ressurs, dog er verdens tilgang på rent ferskvann i økende grad minskende. Etterspørselen etter vann har allerede oversteget .

Fordelingen av det tilgjengelige ferskvannet er svært ujevn, både geografisk og med. Vi vil da ha tatt i bruk den halvdelen av de totale ressursene som vi i dag . Ferskvann som ressurs 14millioner kmer den totale vannmengden på jorda. Mye av det vannet sirkulerer i vannets kretsløp, men det er . Kapittel 3: Hvorfor kan vi drikke vann fra .

Problemet er at mengden ferskvann vil være den samme idag som i år 2045. Det finnes gode løsninger på hvordan ferskvannet på jorda kan utnyttes bedre. Det som gjør vann til en så spesiell ressurs, er at den er bevegelig, sier Tvedt.