Feste lekter i betongtak

Hva er den enkleste måten å monter lektere på betong vegg i kjeller? Det finnes et utall av muligheter når du skal feste i betong, og i videoen over viser vår ekspert Per Christian Mathiesen hvilke metoder du kan . Da trenger du gjerne en plugg når noe skal festes.

Skal man feste lektere til en murvegg er spikerplugger, som egentlig er en skrue i en . Hurtig montering i betong og massive materialer. Typiske bruksområder for ekspresspiker er: Feste av lekter til betong og underordnet gjennomstikksmontsaje . Jeg har tak av betong som jeg ønsker å pusse opp med nye plater. Hvilke festemidler du bør bruke til de ulike underlagene, er av og til gitt, av og til.

Spikerplugg for innboring i mur og betong er en kombisak: Bor hull, bank inn . Hullene ser ut som kulehull, med et dypt hull i midten der spikeren var og avskaling av betong i en liten diameter rundt spikerhullet.

Her bestemmes pluggelengden av emnets tykkelse. Hvis du vil bore i svært hard betong, trenger du noen ganger en borhammer. Vent til boret har fått skikkelig feste før du bruker kraft på maskinen. Her ønsker jeg å feste stendere på veggene, og deretter feste enten gipsplater eller. Det er som oftest enklere å sette opp nytt reisverk enn å feste lekter i betongen. Når du sier mur regner jeg med du mener betong?

Da må jeg feste stendere (de heter kanskje ikke det når de skal opp i taket).

Du risikerer heller ikke at lektene sprekker dersom du forborer og . Betong, mur, fasade, vanntetting, byggevarer, asfalt. Mur, betong, belegningsstein, kantstein, heller, utemøbler, . Hvordan enklest montere lekter på betong vegg. Hva er den enkleste måten å monter lektere på betong. Det finnes et utall av muligheter når du . Har et kjellerrom som idag består av betong vegger og tak.

Enkleste måten å gjør dette på er å feste lekter til betongtaket med . I forbindelse med nedlekting av tak, trenger vi noen som kan feste trelekter til betongtak. Har du tak av betong kan det bli problematisk å få festet det nye taket til betongen. Løsningen blir derfor å lekte ne for så å feste takpanelet i disse lektene, .