Feste stillas til vegg

Når den gamle er av så kan jeg skru fester øverst på veggen og så. Jeg hadde noen treklosser skrudd i kledningen til å feste stillaset i og det . Legg ut rekkverk for å se hvor Sett ut stillbeln og juster dem l stillaset skal stå.

JUMBO Stillas påtar seg ikke ansvar for dette materialet, ei heller for materialets. For å feste stillaset til veggen skal det først skrus en øyebolt i veggen. Jamax stillassystem er enkelt å montere, uten bruk av verktøy.

Systemet består av få hovedkomponenter,. Festepunkter for sikkerhetssele på aluminiumsstillas s. Avstanden mellom stillas og vegg skal ikke overskride 300mm, bruk rekkverk E Bruk kryssavstiver eller. Stillaset skal forankres med et festepunkt for hver l2m2.

Vi er leverandør og produsent av sveisede øyebolter. Layher Rammestillas kjennetegnes av perfekte og. Layhers veggforankring kan plasseres på.

Dette gir festemuligheter også når konsoll er montert. Når det benyttes flere typer systemstillas, er det viktig å sette seg inn i de forskjellige. Stillaset kan kombineres med andre typer stillas, men vær oppmerksom på at.

Stillasgulvet må være festet slik at det ikke vipper og forskyver seg ved normal bruk, og stillasgulvet skal være tett slik.

Typegodkjenningen gjelder for stillaser med materiell, dimensjoner og. Kontroller at alle løse komponenter er ordentlig festet. Ikke minst er skråtstøttene (kryssene) viktige fordi de stiver av stillaset i lengderetningen.

Dersom stillaset ikke kan festes i huset, må det stabiliseres av . Skruer i esker med nøkkel 19-B10701øyebolter Ø8x total lengde 82mm . Stillaset skal forankres med et festepunkt for hver m2. Stiger stillas→Vegg- og Takprodukter→Vegg- og Takstiger→Fester for veggstige. Robuste konsoller for feste av stiger på fasader. Montering av stillas begynner fra det høyeste punkt i terrenget, hvor stillaset skal stå.

Benyttes til å feste stillaset i veggen med.