Firmabil privat bruk 2016

Fra og med 20gis det nye regler for verdsettelse av fordel ved den ansattes private bruk av arbeidsgivers yrkesbiler. Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til prosent av bilens listepris som ny inntil kr 2200 . YRKESBIL, FIRMABIL, SKATT 201 PRIVAT FORDEL, SATSER: Finansdepartementet endrer beskatningen av fordel ved privat bruk av .

Modell – full beskatning som firmabil. Modell åpner for å beskatte faktisk privat bruk med en sats. Eneste unntaket er hvis kjøretøyet er helt uegnet å bruke privat.

Til og med 20var det ikke noen klar grense for sporadisk bruk, men fra og med 20så er sporadisk bruk . Disse får et lavere påslag ved bruk av sjablongmetoden. Men hvis du får valget mellom firmabil, eller å eie bilen privat og motta . Gruppen med varebil klasse vil kunne kjøre så mye privat de vil,.

Etter dagens regler vil en privat tur med yrkesbilen resultere i full firmabilbeskatning og. Nye regler for firmabil beskatning fra 1. For 20vil man bli skattlagt for prosent av bilens listepris opp til 293. Fordelen for bruk av firmabil skal beregnes av bilimportørens listepris ved .