Firmabil privat kjøring

Det er to regler for når du må betale skatt på firmabilen: Bilen må være. Kjøringen mellom hjem og arbeidssted anses også som privat kjøring. Firmabil beskattes i utgangspunktet etter skjematiske regler ut fra.

Da skal all privatkjøring ganges med en sats på kroner per kilometer. Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats gjelder for all privatkjøring, og ikke bare. Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor . Ved vurderingen av sannsynligheten for at en bil er brukt privat, vil blant annet følgende. Privat bruk vil da utgjøre samlet kjøring i året minus dokumentert.

Gruppen med varebil klasse vil kunne kjøre så mye privat de vil, såfremt. Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte.

Fordelen med Autobok er at du får nøyaktig oversikt over din kjøring og følgelig. Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene . Skatten som må betales for å bruke firmabilen til private ærend fjernes i. Løsningen for mange var dermed å kjøre hjem i yrkesbilen, bytte bil, . For trafikkskoler er det da snakk om beskatning som Firmabil dersom bilen benyttes til privat kjøring. I motsetning til Yrkesbil, som har fratrekk i .