Firmabil regler 2016

Fra og med 20gis det nye regler for verdsettelse av fordel ved den ansattes private bruk. Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor . Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til prosent av bilens listepris som ny inntil kr 2200 .

Skal som hovedregel kun benyttes i arbeid. Kan i noen tilfeller benyttes privat mot at det beskattes med en kilometersats per kjørte kilometer. Yrkesbiler kommer fra 20under samme regler som biler som også.

Yrkesbiler er i mindre grad enn ordinære firmabiler egnet til privat bruk. Fra 20har det kommet nye regler for beskatning av yrkesbiler. Etter dagens regler vil en privat tur med yrkesbilen resultere i full firmabilbeskatning og skattesmell til ansatte og eier av bilen. Nye regler for firmabil beskatning fra 1.

Dersom du vil ha redusert skatt på firmabil fordi du kjører mer en 40. Det er to regler for når du må betale skatt på firmabilen:. Firmabil beskattes i utgangspunktet etter skjematiske regler ut fra. Skal man som ansatt velge firmabil eller egen bil? De nye firmabilreglene for varebiler (yrkesbiler). I 20kom nye regler for beskatning av privatkjøring med arbeidsgivers varebil kl.

Nå kan det bli slutt på at de med firmabil i utgangspunktet uegnet til privat bruk får.

Firmabilreglene kan bli endret fra 20. Skattemessige regler samt statens satser er viktig å sette seg inn i om man. Sjekk hvordan nye regler vil påvirke deg og din økonomi. Vil du sjekke om dette påvirker din skatt i 201 kan du prøve Dinsides . Viser hvor høyt inntektspåslag firmabilen gir, og hvilken skatt det medfører. Beregner skatten for årene 20til 2014. I øvrige tilfeller gjelder de ordinære reglene om firmabilbeskatning.

Denne skattereduksjonen blir fra 20betinget av at det brukes elektronisk kjørebok. Fra 20vil det bli stilt krav til dokumentasjon av yrkeskjøringen ved. Vi oppsummerer de viktigste endringene i reglene for fordelsbeskatning av yrkesbiler.

Fra og med inntektsåret 20gjelder endrede regler knyttet til. Utfordringer med reglene for yrkesbil som i liten grad er egnet til .