Fiskefartøy til salgs

BufretLignendeBåt bygget, 199 Factoria Naval de Marin, Spain. VI HAR FOR TIDEN FØLGENDE FISKEFARTØYER INNE FOR SALG: NAVN, ÅR, TYPE, DIMS.

Skipsmeglere med hovedvekt på kjøp salg av fiskefartøy, nasjonalt så vel som internasjonalt. Vår virksomhet dreier seg ikke bare om kjøp og salg av skip, men også om eierne av skipene og menneskene som skal jobbe og bo om bord. North Shipping AS har snart års erfaring, og er et av en håndfull meglerforetak i Norge som er spesialisert på kjøp og salg av fiskefartøy, kvoter . Vi formidler trålere, linebåter, snurpere, kystfartøy og brønnbåter samt . Atlantic Marine AS har lang erfaring i kjøp og salg av fiskebåter og andre typer fartøy.

Vi legger stor vekt på kontakt med markedet og bygge opp gode . Torskekvote Møre og Romsdal 9-mtr byttes i mtr. Vi er spesialisert innen salg og kjøp av alle slag av havgående fiskefartøy, nye og brukte.