Fiskeridirektoratet fartøyregisteret

All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD). Velkommen til Fiskeridirektoratets fartøyregister. Angi type konsesjon eller deltakeradgang: Vis alle konsesjoner og deltakeradganger.

Registeret inneholder: merkeregister (fartøy- og eieropplysninger); konsesjons- og deltakerregister (spesielle tillatelser (konsesjoner) og årlige . Fra 20fortsetter Merkeregisteret som Fartøyregisteret hos Fiskeridirektoratet. Teksten i mange av dokumentene er av typer som er vanskelig å gjengi digitalt, . Her kan du finne alle registrerte fartøy i fartøyregisteret. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for ajourhold av dataene i fartøyregisteret.

Gjennom Fiskeridirektoratets fartøyregister kan du hente ut opplysninger om enkeltfartøy, fartøy registrert i bestemte fylker og kommuner og . All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt.

Fiskeridirektoratet vil ha dine innspill på feil og mangler i fartøyregisteret nå som de utarbeider et nytt register. Registeret oppdateres av Fiskeridirektoratet daglig (mandag – fredag),. Fiskeridirektoratet har ført et merkeregister for fiskebåter for hele landet, som starter i 1917. Ein av fordelane med dei elektroniske skjema, er at dei er kopla mot Fiskeridirektoratet sitt fartøyregister. Fiskeridirektoratet er en norsk, statlig etat, opprettet i 19(Endret navn i 1906), med.

Oppdatert oversikt over registrerte fiskefartøyer i Alta kommune. Registre og dokumenter publisert digitalt av Fiskeridirektoratet.

Tjenestene via internett er også forbedret ved at Havbruksregisteret, Fartøyregisteret og nye skjema er lagt ut på Fiskeridirektoratets nettsider. Gjennom dette registeret er det lagt opp til stor åpenhet om hvilke opplysninger som finnes i Fiskeridirektoratets registre. Fartøyregisteret har informasjon om eier . Departement, Departementet, direktorat, Direktoratet, fangst, Fartøyregisteret, . Bømlo har fleire større og mindre båtar som er med i fartøyregisteret.