Fluks definisjon

Magnetisk fluks beskriver antall magnetiske feltlinjer gjennom en flate. Fluks er et mål på strøm eller flyt av noe gjennom et bestemt areal. I analogi med dette kan en definere en fluks Φ B for magnetfeltet.

Maxwell-likningen kan skrives på integralformen. We are sorry, but we have no definition of phrase: fluks yet. Her finner du betydninger av ordet Spesifikk fluks.

Du kan også legge til en definisjon av Spesifikk fluks selv. Betydningen av magnetisk fluks: (fysikk) En måling av styrken av et magnetisk felt i et gitt område. Sjekk din definisjon, noe som betyr med våre engelske ordbøker.

Forelesningsnotater: Stoffet er presentert fyldigere og sammen med kap.

Numerisk vinkling på definisjon av kurveintegral. Generell magnetisme magnetfelt – Elsidenelsiden. BufretLignendeMagnetisk fluks er summen av alle feltlinjer gjennom en vikling. En spole med 5vindinger har en fluks på mWb. Definisjon av magnetfluks gjennom en flate.

Magnetisk flukstetthet er antall feltlinjer som skjærer gjennom arealet per . MF, Magnetisk fluks, MF står for Magnetisk fluks.

Fluks er definert soEn økning i Areal eller flukstetthet, vil da føre til en negativ ems. Med andre ord synes jeg den grafen du har der ser . Måned og år er ikke nøyaktig definert som tidsenheter, men kan brukes når det ikke stilles. Weber kan defineres i form av Faradays lov, som gjelder en endring magnetisk fluks gjennom en løkke til det elektriske feltet rundt løkken.

Vektorfelt, arbei sirkulasjon of fluks. Ein enklare definisjon for avvik frå middelstraumen er standard avvik, som . Reseptorbegrepet; definisjon Cellekomponent (makromolekyl, ofte proteiner). Ione – fluks Enzymer Gi: Hemmer adenylate syklase Gs: Stimulerer adenylate . Magnetisk fluks er definert som magnetisk flukstettleik multiplisert med arealet av den flata som magnetfeltet trengjer gjennom.

Lær mer om engelsk ord: weber, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale. SI-enhet for magnetisk fluks, lik joule per ampere eller volt-andre.