Flytegrense s355

Normalspenningen hvor flyt oppstår, kalles flytegrensen og benevnes enten Re eller σF.

De vanligste stålkvalitetene er S2og S355. G3: Leveringstilstand: Symbolet Ghar forskjellig betydning for plater og profiler. Betegnelse av konstruksjonsstål ‘S355’ til den europeiske standarden. Elastisitetsmodul og flytegrense Re for stål (Temperaturavhengig).

Er større flytegrense ønskelig, bør stålet være tettet. Eksempel: S3J2G(tidl. St 52-3) etter . Densitet E-modul Flytegrense Strekkfasthet Bruddtøyning.

Fysisk-kjemisk prosess med hensikt å øke hardheten, vanligvis også flytegrense og strekkfasthet, i et metall eller en legering. Dette må fastsettes før beregninger utføres. Har en materialsertifikater tilgjengelig med sporbarhet til det aktuelle materialet brukes flytegrense . I hybride bjelker velger man ofte lavere flytegrense i steget enn i flensene.

For flere dimensjoner med flytegrense N mm se kvalitet NVE- og Laser MC.