Fønix ansatte

Fønix tilbyr kurs, produkter og tjenester innenfor integrering, omstilling og kompetanseheving i arbeidslivet. Fønix representerer et helhetlig tilbud med fokus på . Fønix AS har 1ansatte og en omsetning på 1mill. Vi har hovedkontor i Sandefjord og avdelingskontorer fordelt over hele Vestfold. Fønix har et bredt treningstilbud for folk i alle aldre. På Fønix Treningssenter er det lav terskel og en inkluderende atmosfære. Lillann Hallangen Johansen Integreringskonsulent, Epost arb.

Ansatte i Fønix er mer enn firedoblet på ti år. Målet er hele tiden å utvikle kompetanse, og bedriften er nå i landstoppen både på å få folk ut i . Står virksomheten overfor en kommende omstilling eller endring kan denne ha både positive og negative effekter på de ansatte. Terrengsykkelkurs for ansatte i Fønix AS.

Sandefjord Postadresse: Fønix AS PB 1032Sandefjord. Fønix Treningssenter og Ståle Storrø nøyer seg ikke med CC-etableringen. Torg og fortsetter som ansatte hos Fønix Storhamar. Ansatte ved Afdeling for Kirkehistorie, Det teologiske Fakultet. På Fønix jobber vi med sosial kompetanse, vennskap, samarbeid og relasjonsbygging. Fønix Miljø AS håndterer innsamlede metallrester etter kremasjoner.

Både ledelse og ansatte har ansvar for at disse prinsipper etterleves. UTVIDER: Fønix treningssenter utvider med crossfit og kampsport. Ingen vil slutte eller være borte fra jobben”, forteller hun, før hun videre gir eksempler på hvordan ansatte andre plasser i kommunen søker seg til Klukstuen fordi .