Førerkort 7500 kg

Motorredskap med tillatt totalvekt høyst 75kg hvis klasse Cer tatt etter 1. Førerkortklassene må fornyes innen utløpsdato dersom du vil unngå en periode uten førerrett. Utløpsdato for hver førerkortklasse finner du i kolonne på .

Sliter du med vekta, men har bare førerkort for bil under 35kg? SJEKK DATOEN: Her ser du utløpsdatoen for lett lastebil. Vil du fortsatt kjøre motorvogn med tillatt totalvekt mellom 3501-75kg, må du få deg . Hønsen sjåførskole tilbyr trafikkopplæring for førerkort klasse Clett lastebil mellom 35kg og 75kg.

Maks tilhengervekt 7kg, maks antall passasjerer 8. Kort sagt kan du leie og kjøre en mye større skapvogn med førerkort klasse C. C(Lett lastebil med tilhenger under 7kg): Førerett i klasse Cgjelder.

Trafikkskole i Bergen tilbyr førerkort klasse C C1E grunnkurs for tunge. Før kunn jeg kjøre tilatt totalvekt, bil + henger opp til 75kg på mitt førerkot. Alle som fortsatt ville ha opp til 75kg måtte få nytt førerkort i følge en . Cog C1E i førerkortet, koster det noen.

Motorvogn med tillatt totalvekt over 35kg, men høyst 75kg og . En del innehavere av eldre førerkort for personbil har imidlertid hatt rett til å kjøre biler med en totalvekt opptil 75kg. En tilfeldig sjekk bakpå førerkortet mitt gjorde at jeg fikk litt ekstra hjertebank.

For har du litt mer enn bokstaven B på den . Førerkort i klasse gir førerrett for bil med tillatt totalvekt ikke over 75kg og med høyst passasjerplasser, samt tilhenger med tillatt totalvekt . Dette kan du kjøre med de førerkortklassene vi tilbyr opplæring i:. Motorredskap med tillatt totalvekt på maks 75kg HVIS førerkortet er utstedt før 1. Vedlegg om helsekrav og veilederen IS-14. Post: I år går 7500kg lappen (førerkort klasse C1) ut på dato for oss som fikk dette oppgradert ved å få stempel . Er bilens tillatte totalvekt 35kg, kan vogntogets (bil + tilhenger) tillatte. Er den tillatte totalvekt over 35kg, må du ha førerkort i klasse C1E selv om bilen . Hvis du har vanlig førerkort klasse B er utgangspunktet at vogntogets tillatte totalvekt. Jo, selv med lappen på tung bil inntil 75kilo, kan du ikke trekke henger . Førerkort blir generelt utstedt etter at mottageren har bestått en førerprøve og. Man kan i tillegg trekke en tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 7kg.

De nye førerkortreglene skaper hodebry både for trafikklærere, bilister.