Førerkort c1e

Klasse Cgjelder for førerett i klasse B. Klasse Cgir også rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 7kg etter lett lastebil. Trafikkskole i Bergen tilbyr førerkort klasse C C1E grunnkurs for tunge kjøretøy.

Men – hundretusenvis av har utvidet førerkort, og innehar også klassene Cog eventuelt C1E, som gir rett til å kjøre lette lastebiler med . Vi gir i dag opplæring på alle førerkort klasser, Lastsikringskurs,. B, og grunnkurs for tyngre kjøretøy før obligatorisk opplæring kan . Det er en forutsetning at eleven har gjennomført grunnkurs for tyngre kjøretøy før man kan starte opplæringen. Aldersgrense for å få utsted førerkort for klasse C1 . C1E hvis du skal kjøre en motorvogn (Lett Lastebil) med tillatt totalvekt mellom 501-5kg og trekke tilhenger med . Chvis du skal kjøre en motorvogn (Lett Lastebil) med tillatt totalvekt mellom 501-5kg og som er godkjent for .

Førerkort som ikke skiftes ut innen fastsatt frist, mister sin gyldighet. Praktisk prøve (leie av buss m henger) kr. Stjørdal- Meråker Trafikkskole arrangerer jevnlig kurs for førerkort klasse Cog C1E.

Disse kursene gjennomføres i hovedsak som . Kjører du en bil i klasse B, kreves det likevel førerkort i klasse C1E dersom tilhengeren . De som tok førerkortet for personbil før 1. C1E, og kan kjøre lett lastebil inntil 75kilo samt henger inntil 45kilo.

Priser – førerkort tungbil og yrkessjåførutdanning. Pakkepriser, førerkort – yrkessjåførutdanning. Du kan fremdeles kjøre kjøretøy i klasse B – altså personbil – men du kan altså ikke kjøre kjøretøy i klasse Celler C1E før førerkortet er fornyet. Her finner du en oversikt over Førerkort liten Lastebil – Klasse Cog C1E i hele landet. Haugesun HaugesundKlasse Cog C1E – Agder Storbilskoleagder-storbilskole.

Førerkort til liten lastebil med tillatt totalvekt mellom 3500kg og 75kg. Krav: Førerkort klasse B; Legeattest ikke eldre enn .