Forlegningsmåte b1

For referanseinstallasjonsmetode (forlegningsmåte) A som gjelder for. IZ på Bsom er A og Iden er mindre . I så fall lurer jeg på hva Ib blir og eventult forlegningsmåte når hele styre. Jeg ville brukte forlegningsmåte: Beller C, siden det er som regel . Det er lov med åpent røranlegg, det kalles forlegningsmåte B1. Bog Ber rør med pn eller pr forlagt på vegg.

Forlegningsmåte (referanse installasjonsmetoder) tabell. Om lederen er mon- tert skjult inne i en vegg, blir. NEK 400s beskrivelse av forlegningsmåter for kabel 985. Reduksjonsfaktor for kabel ihht forlegningsmåte 987.

Valg av ledningstype og forlegningsmåte skal følge de lokale forskrifter. Elektrisk kobling av styre- og manøverspenning. Forlegningsmåte Bgjør at man maksimalt kan ha en sikring på A, noe som her.