Forlegningsmåte kabelbro

Hvilken forlegningsmåte blir det når det legges kabler på kabelbru med. Data › Maskinvare › ElektronikkBufretLignende25. For å velge en om er relevant tar jeg forlegningsmåte E, som er kabler i luft. Denne minner meg mest fra offshore da det er på perforert kabelbro . Forlegningsmåte Aer isolerte ledere, f. Forlegningsmåte (referanse installasjonsmetoder) tabell. Om lederen er mon- tert skjult inne i en vegg, blir.

NEK 400s beskrivelse av forlegningsmåter for kabel 985. Reduksjonsfaktor for kabel ihht forlegningsmåte 987. Bruksområde: Dobbeltisolert installasjonskabel for fast opplegg. Velegnet for bruk på kabelbroer eller inn trekking i kanaler og rør. Vil dette da tilsvare forlegningsmåte C, PFSP på uperforert kabelbro?

Stamme og kabel må ha samme forlegningsmåte for at mengdeberegningen skal. For å finne ut av forlegningsmåten så går vi inn i tabell 52A- side 201. Kabelen ligger på en perforert kabelbro sammen med andre kabler . Forlegningsmåte B, (åpent anlegg) eller forlegningsmåtene (kabelbro) i alle arealer med nedforede himlinger og tekniske rom mv. Fra fordeling skal det legges jordledning forlagt på kabelbro og i kabelkanal. Hvor ovennevnte forlegningsmåte ikke kan holdes, skal dimensjonering av . I rom med demonterbar himling benyttes kabelbro og i rom med fasthimling skal benyttes tette hvite kabelrenner, . E sammen med andre kabler på samme kabelstige (totalt kabler)? Prosjekt: Hasleve Prosjekt: Hasleveien 9-13.

Kabelbroer montert i flere plan benytter felles konsoll hvis ikke annet er. Det tas ikke hensyn til monteringsunderlag og forlegningsmåte, . For framføring av kurskabler fra fordeling, monteres kabelbro i soner hvor taket. Hvor ovennevnte forlegningsmåte ikke kan holdes, skal . Kablene forlegges på en perforert kabelbro. Disse knappene i verktøylinjen er for tegning av kabelbro:.

Endring av forlegningsmåte kan indikeres i tegningen med sirkel eller linje.