Fornminner kart

Kulturminnesøk inneholder kart, fotografier, faktaopplysinger og beskrivelser, og er et unikt verktøy for å finne opplysninger om norske kulturminner. Askeladden inneholder data om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og . Her finner du informasjon om alle Riksantikvarens tjenester for deling av geografiske data. Riksantikvaren deler data via WMS-tjenester, . Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge, og du kan også bidra med informasjon.

Du kan zoome i kartet og utforske nærmere, eller finne arkelogiske kulturminner i andre deler av landet ved å klikke på Utforsk kart. Databasen som skal forvalte informasjon om alle freda kulturminner og kulturmiljøer i Norge, samt enkelte andre kulturminner. Kart og veibeskrivelse: Se kart på.

Bruk av metalldetektor, bli kjent med lovverket. Det er etter hvert blitt en populær hobby å gå på jakt med metalldetektor.

De ulike vernestatusene vises som røde- eller gråfargete rune-R i kartet. Med uavklart menes at kulturminnet ikke har blitt tilstrekkelig .