Forskrift om elektrisk utstyr

Formålet med forskriften er å sikre at elektrisk utstyr ikke medfører fare og sikre en hensiktsmessig grad av elektromagnetisk kompatibilitet. Forskriften gjelder for elektrisk utstyr som produseres, importeres, markedsføres eller brukes i Norge eller som produseres i . Endringer: Endret ved forskrifter nov 19nr.

Dette gjeld berre når du har merkt produktet slik at det går tydeleg fram at det ikkje kan omsetjast eller takast i bruk. Les meir i forskrift om elektrisk utstyr §§ 11 . Sikkerheten er ikke alltid bygget inn i produktet, og du har derfor et selvstendig ansvar for bruken av utstyret. Se forskrift om elektrisk utstyr § under regelverk.

Forskriften regulerer import og omsetning av det meste avspenningsutstyr. Forskriften gjelder for elektrisk utstyr som produseres, importeres, markedsføres eller brukes i Norge eller som produseres i Norge eller importeres fra en stat . Elektriske installasjoner og tilhørende utstyr.

Det finnes en lov som ligger til grunn for det regellerket som . Komiteen for elektriske husholdningsapparater i Sydney. Det er kommet en ny forskrift fra DSB vedrørende Forskrift om Elektrisk Utstyr, FEU. Forskrift om elektrisk utstyr stiller krav til det elektriske utstyret som er i salg. Forskrift om elektrisk utstyr stiller krav til de som produserer, importerer, omsetter, markedsfører og bruker elektrisk utstyr og materiell. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet 10.

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhetsnivå ved . Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, FSE. Lover og regler, Prosjektering, utførelse, bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og elektrisk utstyr reguleres gjennom lover, forskrifter og normer. Et produkt som er omfattet av direktivet om medisinsk utstyr omfattes ikke av EMC-direktivet, selv om utstyret. Forskriften gjelder også for elektrisk utstyr som er . Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr – (el-tilsynsloven), se Lovdata; FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, .