Frelse i buddhismen

De fleste buddhisters mål i livet er å nå Nirvana. I buddhismen finnes det ikke noen frelse slik som den er kjent i andre religioner, det viktigste i buddhismen er å oppnå nirvana. SYNET PÅ FRELSE I BUDDHISMEN SAMMELIKNET MED HINDUISMEN, ISLAM KRISTENDOMMEN OG JØDEDOMMEN.

Hvilke fellestrekk kan jeg trekke mellom frelsen i disse tre religionene? Felles er at dette er en frigjøring (fra lidelse eller fra det onde). Buddhismen er ganske lik som hinduismen i sin frelse.

Buddhistene mener at det er nirvana som er det gode og det bygger nesten på det . I buddhismen kan man oppnå frelse dette livet og livet etter døden, men i Islam kan man kun oppnå frelse etter døden. Kjerneområdene for buddhismen er Sør- og Sørøst-Asia, Himalaya, Tibet og. Frelsen kan oppnås ved guddommelig hjelp (kristendommen, islam, deler ulydighet overfor Guds lov (islam), lidelse (buddhismen), uvitenhet .

Buddhismen oppstod i det nordlige India en gang mellom år 6og 3før vår. Også hinduismen ser på frelsen som en befrielse fra sjelevandringen. Men forskjellen fra buddhismen ligger i dette at hinduen ikke ønske å .