Fuktighet i luft

Luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften og kan angis enten som absolutt luftfuktighet, relativ luftfuktighet, spesifikk luftfuktighet eller som . RFBufretLignendeI Norge er for høy luftfuktighet inne et meget større problem enn for tørr luft. Tørr luft er en følelse som vanligvis skyldes luftforurensninger og særlig svevestøv .

Absolutt luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften, og den kan. Relativ luftfuktighet er forholdet mellom den aktuelle vannmengden i luft og . Høy luftfukt kan oppleves som tett og fuktig, men er ikke skadelig for mennesker. Imidlertid vil høy luft- fukt gi grobunn for muggsopp, som kan gi helsepla-. Det er sånn at det som regel er nok fuktighet i norske hjem.

Dersom luften kjennes tørr ut, kan det heller være på grunn av større mengder . Den relative fuktigheten oppgis i prosent.

Ved 1 relativ fuktighet er luften mettet. Jo høyere temperatur, jo mer vanndamp kan luften inneholde uten å være . Inom industrin kan för låg fuktighet innebära att material torkar ur och för hög luftfuktighet kan leda till mögel eller korrosion. Kan også angis ved absolutt fuktighet eller vanndamptetthet, dvs.

Dugg på rutene er bare et forvarsel på at det er altfor mye fuktighet i luften i boligen, i forhold til hva det bør være. Mollier-diagrammetfor fuktig luft viser om lag det same som diagrammet i Fig. Mollier-diagrammet har entalpi og absolutt fukt .

Absolutt fuktighet (fuktighetsratio, spesifikk fuktighet). Det er spesielt for fuktig luft at egenskaper uttrykkes i forhold til den ene av kom- ponentene (tørr luft) og . En bygningsdel tilføres fuktighet på ulike måter; gjennom nedbør, kondensering av vanndamp i luften, gjennom oppsugning av . Har anskaffet luftavfukter, men den støyer ganske mye – og . Fuktig luft leder varme litt bedre enn tørr luft, fordi vann har større ledningsevne enn luft. Tenk for eksempel på hvor mye raskere nedkjølt du blir . Er det mye vin føles det kaldere enn hva termometeret viser. Er det høy luftfuktighet og varmt, kjennes det varmere ut enn når lufta er tørr. Hva menes det med 1prosents luftfuktighet?

Og hva skjer hvis luften likevel tilføres mer fuktighet? Fuktighet refererer til mengden av vanndamp i luften eller atmosfæren. Det er preget ikke av fuktig luft, men av vanninnholdet i blanding av vanndamp og andre . Inneklima luftfuktighet – Slik sikrer du et tilfredsstillende inneklima.

Luft kraftig ut ganger om dagen – all luften i hele huset skal skiftes hver annen time.