Funksjoner oppgaver 10 klasse

Lineære funksjoner er på formen y = a x + b hvor a er funksjonens. En gruppe elever i klasse 10A på Storbuen skole har fått i oppgave å arrangere.

KS); Eksempel 2015: oppgave del del 2: løsning del1(KS) del(KS). Her kan du se hvordan man tegner en funksjon som en graf. Dessuten viser vi deg en metode som hjelper deg med å avgjøre om en graf er et bilde av en . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet.

Hvor mange runder må du gå hvis du skal gå en 0m? Læreplan i matematikk for samfunnsfag – programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering.