Galvanisert stål mot aluminium

Men de stedene aluminium er i kontakt med stål eller andre metall så skjer det uønskede reaksjoner. Eller er galvanisert stål kanskje det beste? Austenitisk galvanisert aluminium og kobber, rustfritt stål rustfritt stål stål legeringer støpejern bronse.

Bruk av kobber, nikkel, aluminium og titanbaserte legeringer i marint miljø. Følsomheten for interkrystalin korrosjon i rustfrie stål for- årsakes av at kromrike. Jern (stål) reagerer med oksygen og vann og blir til korrosjonsprodukter (stålet. ”ruster”). Aluminium er i utgangspunktet mer reaktivt enn stål.

ZnCO som gir rimelig god beskyttelse mot videre korrosjon forutsatt at miljøet ikke er alt for korrosivt. Galvanisering anvendes vanligvis for å beskytte mot korrosjon (rust). Ofte benyttes begrepet galvanisert stål feilaktig om stål som blir belagt med et.

Dette skjer med skruer, spiker eller opprustede stålplater. En stålskive hjelper underlaget mot gjennomtrekking av hodet. Forstår det slik at aluminium og stål i direkte kontakt med hverandre gir.

Klinkede forbindelser av stål og aluminium.