Galvanisk tæring propell

For å få elektrolytisk tæring må man være en del av en elektrolytisk krets. I havn derimot, finnes det nye og flere farer.

Galvanisk tæring, eller korrosjon om man vil, skyldes at det dannes elektrisk strøm. Landstrøm tilkoblet din (eller naboens) båt gir fare for galvanisk tæring. Zinc Saver Den beste og enkleste løsningen for å forhindre galvanisk tæring, korrosjon på motor, propell og aksling ved bruk av landstrøm. Galvanisk tæring er en naturlig prosess som oppstår når ulike.

Det kan være fra eller flere propellblader på hver propell.

Dersom det er galvanisk tæring på propellen er materialet delvis ødelagt. En skadet propell med stygge hakk, reduserer toppfarten betydelig, forbruket. For å unngå at galvanisk tæring skader motor eller drivverk, .