Geogebra oppgaver ungdomstrinnet

Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra? Løysing av eksamensoppgåver med GeoGebra. Gjør deg kjent med programmet ved å lage et hus med parabolantenne.

Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. GeoGebra er et dynamisk verktøy som forener geometri, algebra og numeriske. Undervisningsopplegg: GeoGebra: Geometri del (PDF) Undervisningsopplegg: . Med GeoGebra kan vi lett konstruere ulike geometriske figurer i planet og tegne og. Felles oppgaver for å bli kjent med GeoGebra. Noen oppgaver som kursdeltakere på et kurs i GeoGebra jobbet med.

Ikke alle oppgavene vil passe på ungdomstrinnet og tilsvarende for . De to linjene du tegnet i oppgave a og b skal krysse hverandre. Her er listen over videoene til Geogebra sertifiserings-kurset for ungdomstrinnet. Vi anbefaler at du går til Kikora for å gjøre oppgaver samtidig . Elevene blir utfordret til å bruke GeoGebra og lage figurer som trekant, rektangel, sirkel og. Manualene inneholder det man må kunne for å bruke Excel på ungdomstrinnet. Målgruppe: Lærere som underviser i matematikk i ungdomstrinnet. Innhold: Jobbe med utforskende oppgaver i GeoGebra.

Målgruppe: Lærere som underviser matematikk i ungdomstrinnet. Så på noen av oppgavene fra 20eksempeloppgave under eksamene for ungdomstrinn. Geogebra, vil ikke eksamen inneholde oppgaver der dette er en veldig stor fordel, vil jeg tro. GeoGebra er et gratis dynamisk matematikkprogram til skolebruk. Her finnes både teori, oppgaver med løsningsforslag, nedlastbare og redigerbare filer, spill, . Eksempel på føring av en oppgave som løses ved bruk av GeoGebra. Vi vil her bare se på løsningen av oppgavene c og d. Eksemplene er hentet fra eksamensoppgaver gitt på ungdomstrinnet og på videregående skole.

Vi har valgt ut oppgaver som er hensiktsmessig å løse med graftegner,. I eksemplene bruker vi GeoGebra siden det er et gratis program som .