Golden ocean r

Tickerkodene og verdipapirene GOGL og GOGL R representerer nøyaktig samme eierandel i Golden Ocean. Golden Ocean aksjen og Golden Ocean R er samme eierandel i selskapet og skal etter plan slås sammen en-til-en i slutten av måneden til . Handle aksjen Golden Ocean Group (GOGL) på Millennium OSE.

Hos Nordnet kan du handle aksjer fra krone. GOGL, #GOLG R: The restricted shares with ticker symbol GOGL R and. ISIN code BMG39637130 have their last day of listing today, 21. Informasjon om (GOGL-R) Golden Ocean Group REG S. Man skulle derfor tro at kursen på GOGL-R vil konvergere mot GOGL når handelsrestriksjonene opphører. Golden ocean – hva tror vi om ratene i dag?

Gjennom sine datterselskaper eier og driver Golden Ocean en flåte.

GOGL – Change of ISIN and ticker for GOGL R shares.