Gratis norskkurs oslo kommune

Voksenopplæringen i Oslo har tilbud for deg som er voksen og ønsker å fullføre skolegangen. Oslo Voksenopplæring tilbyr kurs på mange nivå i norsk for voksne innvandrere. Norskkursene er på dag – eller kveldsti og på flere steder i Oslo.

I noen tilfeller vil kommunen du bor i betale kurs for deg i Oslo. Se Gratis norskkurs eller betale på velkommenoslo. Voksenopplæring – Skole og utdanning – Oslo kommune. Norge har svært begrensede kunnskaper i norsk, og ikke alle har rett til gratis norskopplæring.

Derfor tilbyr LIN norskkurs som er mye billigere enn andre steder. Besøksadresse: Trygve Lies Plass inngang C, 2.

Gratis norskkurs – Norwegian course, free of charge. NTNU tilbyr gratis, web-basert nybegynnerkurs i norsk for engelsk- polsk- og . Kommunen skal tilby opplæring innen tre måneder fra du har søkt om opplæring. Rett til opplæring betyr at du har krav på gratis opplæring fra den kommunen.

Mangfold i Arbeidslivet (MiA) har på vegne av Oslo kommune.