Halspulsåre latin

Skjematisk oversikt over proksimale del av aorta og dens forgreninger. BufretBlokkering i halspulsåren kan være farlig og føre til slike forhold som et slag. Ordbok, leksikon og søkemotor: Se definisjon av halspulsåre, oversetting av halspulsåre, bilde av halspulsåre video av.

Fordanskning af medicinske og latinske fagtermer. BT = blodtrykk; Carotis = halspulsåre; Cor, cordis = hjerte; Diastole = hjertets hvilefase. Man finner ofte at ord av latinsk og gresk opprinnelse blir fornorsket. Ordet carotisstenose kommer af latin (arteria) carotis ‘halspulsåre’ og . Forsnævring af halspulsåren kaldes også carotisstenose.

En forsnævring kan nedsætte blodforsyningen til hjernen, som så kan få . Undersøkelse Kan du kjenne puls i arteria carotis (halspulsåren) er det systoliske blodtrykket over 50-mmHg.

Fugax, som er latin for flyktig, kan referere til en av to midlertidige medisinske tilstander. Amaurosis fugax Amaurosis fugax er et midlertidig tap av syn på ett . I tillegg til at halspulsårene er avgjørende for hjernens blodforsyning, . Ved Sirkulasjonsfysiologisk seksjon og Nevrologisk avdeling vurderer de blodsirkulasjonen i kroppen, blant annet halspulsårer som . På latin og lægesprog hedder det arteriosclerosis (arteriosklerose). Halspulsåren består af et fælles forløb, hvorefter den deler sig i en ekstern og. What’s the meaning of the Danish word halspulsåre?

Here’s a list of words you may be looking. English words for the Danish word halspulsåre. Mange har latin på ungsomsskolen nede i Europa, forresten.

Ordets opprinnelse har vi fra latin og betyr en som lider. Forsnevring på halspulsåren som har ført til for- bigående drypp . Hansad med sin skarpe profiltil ogenspændt halspulsåre og hørte klassen. Gu Allah) er nærmere ved ham (mennesket) end hans egen halspulsåre).

Normale resultater indikerer usvekket blodstrømmen gjennom halspulsåren. Begrepet brachiocephalic kommer fra det latinske ord brachium, som betyr .