Harddisk tilfeldig aksess

Harddisker er spinnende disker mens RAM kun er brikker, ala Flash-‐minnekort. Hva er forskjellen ved tilfeldig aksess i forhold til sekvensiell aksess. For permanent lagring; Ulike typer: diskett, harddisk, C tape, SSD (Solid State Hovedminne kalles ofte Random Access Memory (RAM) – tilfeldig aksess!

To forskjeller paa RAM (Random access memory) og en harddisk er at. Fordelen med tilfeldig aksess er at man slipper å spole gjennom. En harddisk består av et antall plater som roterer med høy hastighet. Platene har et tynt, magnetiserbart belegg på begge sider, der dataene er . Andre lagringsmedier (slik som magnetisk tape eller harddisk) kan i motsetning.

Innholdet i RAM kan leses og skrives tilfeldig og uten noen bestemt rekkefølge . Platelager (engelsk harddisk, forkortet H eller hard disk drive, HDD) er et.

En båndstasjon foretar sekvensiell lagring, mens en harddisk gir en lagring med valgfri aksess. Mens en harddiskleser kan forflyttes til en hvilken som helst posisjon på disken i løpet av noen få millisekunder, må et magnetbånd fysisk spooles frem. Jo mer du fra før kan om harddisker og minneteknologi, jo enklere vil.

Harddisker er på vei mot historiens skraphaug, der finner vi allerede. Søketid beskriver hvor lang tid det tar å finne en tilfeldig sektor (random access). En solid- state lagringsenhet skiller seg fra en harddisk i at SSD bruker.

En SSD ytelse lider sterkt under ekstra arbeidet som kreves ved tilfeldig skriver.

Filer som skal håndtere forespørsler som kommer inn i tilfeldig rekkefølge må ha random aksess. To komponenter nevnes ofte når man skal kjøpe en datamaskin; nemlig harddisk og minne. Forskjell mellom sekvensiell og tilfeldig aksess av disk. Selve harddiskene ligger i en kassett som har en spesiell lukkemekanisme, som. Når man leser fra eller skriver til en harddisk, leses eller skrives en. Magnetisk tape har ikke tilfeldig aksess, men sekvensiell aksess, så det.

Aksesstidstesten måler hvor lang tid harddisken bruker før den igjen. Lesepunktet flyttes til en tilfeldig valgt sektor på disken, og sektoren . Hva er fordelen med tilfeldig aksess sammenliknet med sekvensiell aksess? I motsetning til en harddisk har en SSD ingen bevegelige deler.

Lesehastigheten ved tilfeldig lesing er p rundt 1MB pr sekund.