Helse miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben.

Video: Helse, miljø og sikkerhet for alle! Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på alt arbeid som har med de . Arbeidsmiljøloven stiller krav til det fysiske arbeidsmiljøet i virksomheten, men forskning viser at ledere kan for lite HMS til å oppfylle kravene. Det nye HMS-magasinet er snart i postkassen din.

Bladet for deg som arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet.

Sikkerhet på arbeidsplassen er en av AOFs hjertesaker. AOF har lang erfaring som en av landets største og eldste tilbydere av helse-, miljø og . Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet, gi innsikt i de samfunnsmessige og organisatoriske .