Hjørundfjordportalen

Informasjon om Hjørundfjorden, nyhende og møteplass for bygdefolk og andre interesserte. Hjørundfjord portalen har mykje god informasjon om hendingar og livet i Hjørundfjorden. Måndag gjekk den populære nettstaden Hjørundfjordportalen i svart.

Hjørundfjordportalen er eit prosjekt som har til mål å samle Hjørundfjordingar, fastbuande som utflytta, og gje dei ein felles portal der dei kan treffast og få vite . Hjørundfjordportalen er inne i ein fornyingsprosess der vi må tenkje litt nytt, og som eit ledd i dette arbeidet tek vi i bruk sosiale media og dei . Hjørundfjordportalen er ein felles portal for turistar og Hjørundfjordingar.

Likes 2; Elusive Moose Lucilia Bevilacqua. Tenkte å reklamere litt for Sunnmøre og Hjørundfjordportalen. Den øvste linken er til den siste turen eg var på.

Nettlenke Kvistaddalen-Kvamsedalen (2012). Hjørundfjordportalen – Den levande fjorden – Informasjon om Hjørundfjorden, nyhende og møteplass for bygdefolk og andre interesserte. Hjørundfjordportalen – Weronica tok sin første NM sløyfe. Image Story Discover where an image comes from, where it’s been, and who it’s been hearted by.

Hjørundfjordportalen har opplevd ein stor auke i talet på vitjande siste.