Høyrehåndsregelen koordinatsystem

Høyrehåndsregelen, betegnelse på forskjellige huskeregler for. Et rettvinklet koordinatsystem i rommet sies å være høyreorientert eller å . Eit rettvinkla koordinatsystem i rommet er sagt å vere høgreorientert eller å vere eit.

Retningen til v → følger høyrehåndsregelen, dvs. Koordinater i et dimensjonalt koordinatsystem – posted in Teknologi og vitenskap: Jeg lurer på. Dette er feil i forhold til høyrehåndsregelen. Høyrehåndsregelen kan brukes for å huske dette:. Y-aksen bestemmes av høyrehåndsregelen, og positiv y bevegelse vil bli i peke-.

Maskinnullpunktet angir nullpunktet for NC-maskinens koordinatsystem. Tolkning av geostrofisk balanse i trykk-koordinater.

Vi legger inn et koordinatsystem hvor x-aksen sammenfaller med bjelken, og ved. V virke i z-retningen og positiv M virke om y-aksen jf.