Høyt blodtrykk årsak

Høyt blodtrykk er ett av de største helseproblemene i den vestlige verden. Høyt blodtrykk er nært knyttet opp mot livsstilsykdommer som hjerte- og . Høyt blodtrykk, hypertensjon, betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt.

Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg . Høyt blodtrykk, hypertensjon, skyldes et samspill av mange faktorer. Hos de aller fleste finnes ingen klar årsak til hvorfor de har fått høyt blodtrykk. Men i de aller fleste tilfellene, hele , er årsaken til det høye blodtrykket ukjent.

Faguttrykket for høyt blodtrykk uten kjent årsak er – primær . Høyt blodtrykk øker risikoen for å utvikle sykdommer i hjerte, hjerne og. Grensene for høyt blodtrykk er annerledes, hvis blodtrykket måles utenom.

Det er meget sjelden at det finnes en egentlig årsak til høyt blodtrykk. Først og fremst må man være oppmerksom på at høyt blodtrykk ikke er. De fleste som har høyt blodtrykk, føler seg ikke syke. Høyt blodtrykk er heller ingen sykdom i seg selv, men det øker risikoen for flere sykdommer.

Et høyt blodtrykk medfører økt risiko for slag, forstørring av hjertet og. Hos til av pasientene med høyt blodtrykk vet man ikke hva som er årsaken. Selv om høyt blodtrykk sjelden i seg selv gir symptomer, kan det ha mange. Blant årsakene til sekundær hypertensjon kan nevnes: Kroniske nyresykdommer, . Høyt blodtrykk eller hypertensjon betyr høyt trykk i arteriene.

Blodtrykket er trykket som utøves av blod på veggene i blodårene. En blodtrykksmåler er en enhet som brukes til å måle blodtrykket. Plutselig høyt blodtrykk kan være en årsak til alvorlig bekymring, så det kan også være en indikasjon for noen usunne forstyrrelser i kroppen.

Visste du at høyt blodtrykk er en risikofaktor for utvikling av hjerteinfarkt, hjerneslag og nyresykdom? Les mer om symptomer og årsaker, samt hva du selv kan . Selv om høyt blodtrykk i seg selv vanligvis ikke gir plager, krever tilstanden . Vi vil forklare årsakene og symptomene i denne artikkelen, slik at du kan kjenne igjen om du har høyt eller lavt blodtrykk, og hvordan det kan behandles. Gå til Det finnes sjeldne årsaker til høyt blodtrykk. Selv om prosent av de som får høyt blodtrykk skyldes arv, kost, mosjon, kolesterol, . Høyt blodtrykk kan inndeles i to hovedtyper basert på årsak: primær hypertensjon og sekundær hypertensjon. Den viktigste årsak til hjertekarsykdom i Norge.

Forekomsten øker sterkt med økende alder. Høyt blodtrykk rammer stadig flere og i dag er det den viktigste årsaken til hjerte-karsykdom og slag. Bruken av blodtrykksmedisiner er firdoblet .