Hva bestemmer turtallet på en asynkronmotor

Elektrisk motor som drives av et roterende elektrisk felt, men hvor rotor. Jo mindre belastningen på motoren er, jo mer vil turtallet på rotoren . En elektrisk motor eller elektromotor er en maskin som omformer elektrisk.

BufretLignendeNår man prater om motorens turtall, er man mer orientert mot hvor mange. En elektrisk motor er i prinsippet bygget opp av en jernkrans som danner en sirkel . En elektrisk motor (asynkron kortslutningsmotor) består av en rotorvikling, statorvikling, klemmebrett. Hva synes du skal plasseres her i margen? På motorens merkeskilt står det en trenger å vite om motoren som hva slags frekvens den.

I en asynkron motor er turtallet asynkront med nettfrekvensen. Vi skal se på et enkelt motoranlegg med en trefaset asynkronmotorer,.

Det som bestemmer størrelsen til kontaktorer som brukes i elektriske an- legg, er. Ved økende belastning på akslingen til motoren vil rotorens turtall. Nedenfor gir vi et forenklet innblikk i hva de forskjellige utrykkene betyr.

Skal aggregatet drive en motor (induktiv last), er en transformator inne i bildet.