Hva er en funksjon

En (utregnings-)regel gir deg en tilordning. Regelen sier hvilke to tall som hører sammen. Derfor foretrekker matematikere å skrive det litt annerledes.

La oss tenke oss en liten tunnel som det går an å kjøre en bil gjennom. Hver gang en rød bil kjører inn i tunnelen er den blå når . Funksjon_(matematikk)BufretLignendeI matematikk er en funksjon en relasjon mellom to mengder, slik at det til ethvert. På slutten av 1800-tallet kom spørsmålet om hva som utgjør en gyldig regel i . BufretLignendeHva er nå egentlig en funksjon?

Ofte finner at det er en sammenheng mellom to verdier. Functions assign a single unique output for each of their inputs.

In this video, we see examples of various kinds. En funksjon er noe, man kan innsette et tall i, og så kommer det et nytt tall ut. Vi går raskt igjennom definisjonen på hva en funksjon er.

Vi innfører også begrepet førstegradsfunksjon. Vi har i flere artikler arbeidet med funksjoner. Men vi har enda ikke definert nøyaktig hva en funksjon er.

Vi ser på hva en funksjon egentlig er, og hvordan funksjoner oppfører seg og opererer.

I denne videoen går vi gjennom hva en funksjon er, samt noen. Video: En funksjon med funksjonsuttrykk; Hva er en funksjon? Slik setter du en x-verdi inn i en likning; Et eksempel til; En stor funksjon; Oppsummering . For mange elever er dette med funksjoner et mysterium. En funksjon (eller avbildning) er en regel som til ethvert element i en mengde M tilordner ett og kun ett element i en mengde N. En funksjon er en regel som anvendes på et tall x som vi putter inn i funksjonen, og som leverer et annet tall f(x). Vi fortsetter PHP-skolen vår, og tar for oss en av de essensielle delene av kodespråket. Kall til funksjoner brukes for å utnytte en blokk med kode som allerede er.

En funksjon y = f(x) der f(x) har samme verdi for alle verdier av x, kalles en konstant funksjon.