Hva er høydekurver

Forklaring på hva høydekurver på kartet er og hvordan de fungerer. De kalles høydekurver (koter) og viser oss terrengsformasjonene. En kote eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde (normalt havnivået).

De brune linjene på kartet kalles høydekurver. De forteller deg hvor det går oppover og nedover i terrenget. Når du lærer å lese høydekurver, vil du begynne å . På topografiske kart fremstilles terrengformasjonene med høydekurver (koter).

Den konstante, loddrette avstanden mellom to nabohøydekurver . Slike kartene inneholder vanligvis mange linjer, kjent som høydekurver. Dette er hva som gjør en person til å bestemme høyde i numerisk form.

Her finner du betydninger av ordet Høydekurve. Du kan også legge til en definisjon av Høydekurve selv. Forsøk å lære deg utenat hva fargene betyr. Alle kart har en tegnforklaring som viser hva.

Høydekurver er linjer som følger samme høydenivå i terrenget –. Slike kort vanligvis inneholder en masse regler, kjent som høydekurver. Disse brukes for å vise formen på overflaten og indikerer økning i ulike .

Skal du fra A til B må du altså forstå hva tallene bak målestokken betyr. Høydekurvene er brune linjer på kartet og kan i tillegg til å fortelle deg hvor bratt . Til høyre ser dere et eksempel på hvordan høydekurver skal leses. De forteller hva det er du ser på kartet og hva de forskjellige tegnene.