Hva er ledesystem

I hovedsak merkes rømningsveiene i et bygg på to måter, enten med bare skilt eller med et komplett ledesystem. Hvilke bygg som skal ha hva fremkommer av . NS3926:200( Norsk standard for visuelle rømningssystemer i byggverk) er den eneste standarden i Norge idag som beskriver hva et ledesystem er, . Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt,. Rømning i brann – Funksjonen til ulike ledesystemer. Et ledesystem omfatter utgangsskilt, retningsskilt og ledelys for å lede personer raskt til et. Hva er målet med en ny revidert publikasjon ? VTEK) og NS 39Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Ledesystem med nødlys er en viktig del av brannsikkerheten i et bygg.

Markeringslys, ledelys, antipanikklys eller nødlykt, ta kontakt med oss.

Dette bladet gir retningslinjer for utforming av ledesystem i rømningsveier, samt andre tiltak som kan lette rømning fra en bygning. NS 39del 1-3:2009: Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Forskriften angir ikke hva et ledesystem er, dette beskrives nærmere i . Fordelene med etterlysende ledesystem, kontra nødlys, er først og fremst at et etterlysende.

Ta kontakt, så ser vi hva vi kan gjøre med ditt prosjekt.