Hva er pcb

Notat fra Ruteretur – Basiskunnskap om PCB. PCB er en syntetisk fremstilt organisk forbindelse og finnes . PCB er et industrikjemikalie som ble utviklet på 20-tallet.

Polyklorerte bifenyler eller PCB er en gruppe industrikjemikalier som ble utviklet på 1920-tallet. På grunn av sine enestående egenskaper ble det brukt i en . Ny bruk av PCB ble forbudt i 198 men PCB finnes fortsatt i en del. PCB isolerer godt mot elektrisitet og varme, og forandres ikke selv ved temperaturer på flere hundre grader. Mange av de bygg som nå rives inneholder PCB-produkter.

Dette undergraver arbeidet med utfasing av PCB. Som miljøbevissthet er en bekymring for mange, får vi vite mer om forurensninger forgiftet våre omgivelser.

En slik dødelig forbindelsen er PCB, eller polyklorerte . PCB ble brukt i en rekke produkter fra produksjonen startet rundt 19fram til stoffet ble forbudt utover på 1980-tallet. PCB-holdige isolerglassruter som tas ut av bruk, er farlig avfall og skal ikke blandes med annet avfall. Så lenge rutene er montert i bygg, er forurensningsfaren . Hva vet du om PCB, bortsett fra at det finnes i både. I Norge er de største PCB-kildene blant annet isolerglassvinduer, maling og . Det står at PCB versjonen må være eller høyere ?

Lavere nivåer av miljøgiften PCB i isbjørn på Svalbard gir håp, men ennå er det en lang vei å gå. PCB er en fellesbetegnelse på klorerte bifenyler (fra engelsk polychlorinated biphenyls). Bifenyler betegner to seksringformete molekyler som . Bifenyler betegner to seksringformete molekyler som henger samme. Som miljøbevissthet er en bekymring for mange, vi lærer mer om forurensninger forgiftning våre omgivelser.

En slik dødelig forbindelsen er PCB, eller . En ny rapport viser at PCB fortsatt er den mest dominerende miljøgiften målt i naturmiljøet i. Ruteretur AS foretok i fjor en kartlegging av isolerglassruter som er sendt ut på det norske markedet. Kartleggingen viser at kriteriene for hva . Hva skal måles og hvordan skal avfallet behandles? Teknisk vidundermiddel brukt i Norge i årene .