Hva heter å bøye verb på engelsk

Hvordan bøyer man det engelske verbet to be i preteritum og presens? Hva heter egentlig å bøye verb på engelsk? Man bøyer verb etter hvilken tid de foregår i, og hvem eller hva som utfører handlingen som beskrives.

Bøy engelske verb og finn den riktige engelske formen med bab. Inkluderer også bøying av uregelmessige engelske verb. Bøying av verbet to be’ – engelske verb i alle tempus med bab. Husk: hjelpeverbet bøyd i riktig person + Hovedverb med ing-endelse. Gå til Verb( verbs) – Et verb kan defineres på flere måter.

Utgangspunktet for bøying av engelske verb finner en i formen infinitiv. Med kunnskap om hva presens er kan vi gå videre til fortidsformen preteritum.

Del ved å sende en epost til en venn: Error.