Hva kjennetegner metallbindingen

Metallbinding, betegnelse på en kjemisk binding mellom metallatomer, i metaller, legeringer og intermetalliske forbindelser. Metallbindinger er en kjemisk binding mellom metallatomer. Metallatomene deler alle elektronene mellom seg og det er det som gir dem de karakteristiske .

Metallbinding: hoder atomene sammen i et metall; Ionebinding: holder positive og negative ioner sammen i et salt; Kovalent binding, eller elektronparbinding, . Det er også en bindingstype som heter metallbinding. Hva er luft, vann, jor stein, planter og dyr? Metallbinding skiller seg fra ionebinding ved at det ikke er ionene som tiltrekker hverandre.

Vi har tre hovedtyper kjemiske bindinger: elektronparbinding, ionebinding og metallbinding. I tillegg til disse bindingene har vi noen typer . Metaller er spesielle fordi de leder elektrisk strøm og varme, og fordi de kan valses til plater og trekkes ut til tråder. Hvor i periodesystemet står de grunnstoffene som a) gjerne danner forbindelser med ionebinding.