Hvor mye skatt skal jeg betale

I denne kalkulatoren kan du beregne hva du må betale i skatt i 201 og sammenligne tallene med inneværende år. Hvis du har tabelltrekk og ikke prosenttrekk, kan du sjekke hvor mye. Kalkulatoren viser deg så hvor mye skatt du skal betale for hele året ut .

Hvor mye du må betale i skatt varierer fra null til prosent. Kalkulatoren viser deg så hvor mye skatt du skal betale året sett under ett, ut fra hva du la inn av årsinntekt. Trygdeavgift: av inntekten før fradrag.

Les mer om hva trygdeavgift er og hvordan du kan søke fritak på nav. Inntektsskatt: av inntekt etter fradrag, . Du kan sjekke ut hvor mye du må betale i skatt (enkel skatteberegning) på. Du vet vel at du kan tjene inntil 9kroner i løpet av et år før du må betale skatt?

Jeg betaler skatt, og ligger vel på en 4400i lønn i året sånn omtrent. Men en kollega tjener rundt 5000i året og betaler ca skatt i året. Det er flere kalkulatorer som automatisk regner ut hvor mye du må betale i skatt. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle inn noen poster. Med våre kalkulatorer kan du enkelt beregne hva du må betale skatt i 2012.

Linksamling til relevante websider som hjelper deg med å finne ut hvor mye skatt en må betale. Anbefales om en skal gjøre en skatteberegning.

Skatt for en månedsinntekt på Kr 92finner du på følgende måte:. Tabellen viser hvor mye skatt en lønnsmottaker skal betale av inntekten sin. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 1mnd. Det er din totale inntekt i løpet av et år som avgjør hvor mye skatt du skal betale. Tror du at du kommer til å tjene over frikortbeløpet på 0kroner, er det like . Er du selvstendig næringsdrivende betaler du 1prosent i trygdeavgift av beregnet.

Lurer på hvor mye jeg må skatte og alt ang mva. Hvor mye skatt hver enkelt arbeidstaker betaler, varierer. Det er skattekontoret som foretar beregningen for hvor mye skatt som skal betales, og beregningen er gjort med bakgrunn i forrige års overskudd. Og det er vanskelig å vite hva man skal gjøre når regningene hoper seg. Hvor mange prosent skal en lærling betale i skatt ? Logg deg inn eller opprett en konto for å se mer fra Skatten min på Facebook. Sjekk hva skatten din blir Solberg-regjeringens statsbudsjett med Dine Pengers nye skattekalkulator: Skatt for lønnstakere 20- med Erna.

Er lærling som IKT Service Medarbeider, tjerner rett over 7k i måneden. Har fått meg skattekort, der står det at skatten som skal trekkes er .