Hvordan finne ekvidistanse

Ekvidistanse angir høydeforskjellen mellom kotene i et kart. Ekvidistansen er avhengig av kartets originale målestokk. På orienteringskart (konkurransekart), der .

Ekvidistansen varierer med målestokken og detaljrikdommen på kartet, f. For å lese kartet må du forstå hvordan den grafiske avbildningen av landskapet er tenkt. De mest detaljerte kart i store målestokker har ekvidistanse på meter. Kartet har for det første en målestokk og en ekvidistanse:. Ekvidistansen er et mål for høydeforskjell. Forklaring på hva høydekurver på kartet er og hvordan de fungerer.

Videre betyr ekvidistanse m (som er mest vanlig på fjellkart) at det er tjue meter fra en strek til neste.

Når du skal ta deg frem i ukjent terreng, gjelder det å finne. Hvordan finner jeg riktig UTM-sone og 100. Når vi skal finne de tre siste sifrene må vi se på den blå ruta der punktet vårt er.

Må finne høyden på det laveste punktet ved hjelp av høydekotene. Derfor må 5- legges til avstanden målt på kartet for å finne den avstanden vi går. For å tenke oss hvordan koter fungerer kan vi tenke oss en øde øy i stillehavet, der vi.

Ekvidistansen på kartene i serien Norge 1:500er meter.

For å forstå hvordan høydekurvene framkommer, tenker en seg ei øy i havet. Der kan det for eksempel stå: ekvidistanse meter, ekvidistanse contour interval meters eller. En kan ikke peke, og navnene kan være vanskelig å finne. Også mange kommuner har internettjenester for å finne kart og skrive ut utsnitt på.

Hvordan velge ut høydekurver med ønsket ekvidistanse? Kanskje du kan finne ut litt om grunnforholdene med et jordbor? Du kan finne mye informasjon på kartet, som målestokk og ekvidistanse.

Rutinerte o-løpere vet hvor Tema : Oppskrift på å finne frem Opplæring i. Høydeforskjell = Ekvidistanse ulliMest vanlig ekvidistanse i. Du skal forstå hvordan terrenget ser ut i inngangen til posten før . FINN kart er en ledende norsk karttjeneste med kartsøk, flyfoto og annonser. OPPGAVER Litt regning med målestokk og ekvidistanse a Hvor stor. Forklar hvordan du kan finne ekvidistansen ved å se .