Hvordan herder vi stål

Herding av stål er mulig ettersom stålet endrer struktur avhengig av temperatur. Ved romtemperatur og opp til det som kalles nedre omvandlingsgrense har . Stål er en legering av jern og opptil karbon, som avhengig av.

Praktisk herding av stål foregår således i tre trinn: 1) Gløding ved 770–8°C avhengig av karboninnholdet. Vi mangler fagansvarlig for Metallindustri. Formålet med gløding kan for stål være utjevning av mikroseigringer dannet under.

Herding omfatter for stål austenittisering (gløding i austenittområdet), rask avkjøling, og fornyet. Som eksempel kan vi nevne kunnskaper om hvordan man herder et sverd. Dette var en svært nøyaktig prosess, og den ble ofte foretatt som et .

Stål er en legering av jern brukes i konstruksjon, produksjon av metall og andre programmer. I bruker å utsette den for mye slitasje, må stålet . Det stålet vi lagerfører i dag er i hovedsak konstruksjonsstål hvor karbon (C) i tillegg til jern er. Det er og mulighet for bedre herding ved økt karbon- innhold.

Disse smedene jobber for det meste med jern og stål. Så lenge vi har brukt jern har smeden laget ulike redskaper hvor metallnagler er den eneste brukbare . Hvordan fant mennesket på å varme opp jernet (stålet) til det ble glorødt for deretter å kjøle.

Dette kjenner vi også fra norsk historie som begrepet ”skadekniv”. Dette er et godt materiale” eller ”dette var et dårlig materiale” kan vi si. For å kunne foreta en riktig herding av et stål, må en vite følgende:. Fagstoff: Stål er en smibar legering av jern og karbon og kan ha et bredt spekter av egenskaper avhengig av produksjonsprosess, .