Hvordan måle inneklima

Vi har leid oss inn på Verdensteateret og skal få hjelp med regi av Elin Feen og Svein Kinnerød. Kortidsmålinger og punktmålinger av COer lite nyttige når man vurderer inneklimaet.

Det normale er at man plaserer ut måleutstyret – 3 . Analyserer prøver for å løse problemstillinger knyttet til inneklima. Annenhver bolig i Norge har dårlig inneklima. Hvordan kan du finne ut om huset er helsefarlig?

Det finnes enkle apparater som måler luftfuktighet.

Disse websidene gir kun enkel innføring i ulike inneklimamålinger så for hvordan. IKTAS tilbyr en rekke konsulenttjenester innen kartlegging av inneklima, måling av muggsopp og asbest. Få tilsendt materiell for å ta prøver selv. Norges Astma- og Allergiforbund)Du kan bli syk av inneklimaet i ditt eget hjem.

Dette er en pumpe som kan måle om du har muggsopp hjemme. Avsnittet norsk ventilasjonskontroll i kapittelet Innregulering, måling og dokumenta- sjon er strøket. Hvordan forholde seg til byggematerialer?

Hvordan tror du helsa og livskvaliteten din påvirkes av slikt? Det ble foretatt målinger og beregninger av faktorer som mengden av støv i lufta, romtemperatur, . For å overvåke inneklima har vi bygd en boks som måler CO relativ luftfuktighet og. Denne teksten beskriver hvordan boksen er bygd opp og programmert.